Mõned nõuanded loomaarsti visiidi paremaks õnnestumiseks:

 • Töö sujuvamaks korraldamiseks ja ooteaegade vähendamiseks palume visiidiaja alati eelnevalt kinni panna
 • Koduvisiite teeme ainult eelneval kokkuleppel ja hädavajadusel. Looma kliinikusse toomine on nii meditsiinilisest, ajalisest kui rahalisest seisukohast mõistlikum.
 • Hinnakiri ei ole täiuslik, hinnakirjas kajastamata protseduuride ja uuringute osas tuleks loomaarstiga kokku leppida
 • Kuna igale konkreetsele loomale kuluvate ravimite ja materjalide hulk on erinev, siis operatsioonide ja mitmete protseduuride päris täpset hinda on raske ette prognoosida. Ligilähedaset hinnakalkulatsiooni tuleks küsida loomaarsti või assistendi käest
 • Teise loomakliinikusse suunatud patsiendile anname kaasa saatekirja. Kui soovite ise loomakliinikut vahetada, küsige kindlasti kaasa haiguslugu
 • Kui vastuvõtule tulev loom on agressiivne või käitub stressisituatsioonides ettearvamatult, palume sellest kliiniku töötajaid teavitada
 • Loomaarstil on õigus nõuda koera suukorvistamist
 • Loomaarstil on õigus keelduda tegelemast agressiivse loomaga
 • Kassid palume kliinikusse tuua transpordipuuris või muus sobivas kastis. Süles olevad kassid on stressiolukorras väga altid põgenema
 • Kvaliteetsete röntgenülesvõtete tegemiseks on sageli vaja loomi sedeerida
 • Loomaarsti tõendi saamiseks palume oma soovist ette teada anda. Tõendi välja kirjutamine võib võtta aega. Vajadusel väljastame ka inglisekeelseid tõendeid
 • Loomaarsti eratelefoni numbrit me välja ei anna. Tööajal saab loomaarstiga telefoni teel suhelda siis kui ta ei ole parajasti patsiendiga hõivatud
 • Töövälisel ajal palume esmaabijuhtumitega pöörduda EMÜ loomakliinikusse
 • Nö. poegimisvalvet (telefoni teel nõustamine ja vajadusel visiit kliinikusse) teeme ainult eelneval kokkuleppel
 • Eutaneeritud looma surnukeha saab jätta kliinikusse. Kuna lemmikloomakalmistut Tartus ei ole, siis lähevad kliinikusse jäetud surnukehad Väike-Maarja loomsete jäätmete töötlemise tehasesse.