Koerte ja kasside Rootsi viimise nõuded on 2012. aasta algusest leevenenud:

1. Loom peab olema mikrokiibiga märgistatud. Oluline on teada, et mikrokiip peab olema paigaldatud hiljemalt samal ajal viimase marutaudi vastase vaktsineerimisega. Kui kiip on pandud peale viimast marutaudi vastast vaktsineerimist, tuleb loom uuesti marutaudi vastu vaktsineerida.

2. Vajalik on europass

Veretesti marutaudi antikehde taseme määramiseks ei ole enam vaja, samuti ei nõuta enam ussirohu andmist.

3. Loom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Ooteaeg peale esmakordset vaktsineerimist on 21 päeva. Kui “kehtiv kuni” tähtaeg europassis on möödunud, kehtib samuti 21-päevane.

Inglisekeelne leht vastava infoga asub siin!