Soome: täiskasvanud koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, tal peab olema sinine nn. Europass ja kehtivad vaktsineerimised. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva. 1-5 päeva enne riiki sisenemist tuleb loomakliinikus anda koerale ehhinokoki-vastast (prasikvanteeli sisaldavat) ussirohtu ja võtta loomaarstilt templi ja allkirjaga kinnitus selle protseduuri sooritamise kohta.

Alla 3 kuu vanuseid kutsikaid saab Eestist Soome viia ilma marutaudi vastu vaktsineerimata. Kutsikal peab olema mikrokiip ja EU pass ning antud ussirohi.

Soome sisenev täiskasvanud kass peab olema kiibitud ja tal peab olema europass. Kass peab olema marutaudi vastu vaktsineeritud. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva. Kassidele ei pea ehhinokoki-vastast ussirohtu andma.

Alla 3 kuu vanuseid kassipoegi saab Eestist Soome viia ilma marutaudi vastu vaktsineerimata. Kassipojal peab olema mikrokiip ja EU pass.

Rootsi: täiskasvanud koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, tal peab olema sinine nn. Europass ja kehtivad vaktsineerimised. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva. Kui loom on taasvaktsineeritud marutaudi vastu väljaspool Euroopa Liitu, tuleb loomaarstilt hankida tervise sertifikaat. Kui loom reisib ilma omanikuta, on vajalik omaniku sertifikaat.

Rootsi ei lubata siseneda Saarloosi huntkoera ja Tšehhoslovakkia huntkoeraga.

Kutsikaid ei saa Rootsi viia ilma marutaudi-vastase vaktsineerimiseta. Marutaudi-vastane esmavaktsineerimine peab olema tehtud minimaalselt 12-nädala vanusele kutsikale. Kui marutaudi-vastane vaktsineerimine on tehtud nooremale kui 12-nädalasele kutsikale, tuleb vaktsineerimist korrata kui kutsikas on saanud 12 nädala vanuseks. Peale 12 nädala vanuses või vanemana sooritatud matutaudi-vastast esmavaktsineerimist kohaldub 21-päevane ooteaeg. Kui loom reisib ilma omankuta, on vajalik omaniku sertifikaat. Kutsikas peab olema kiibitud enne marutaudi süsti saamist ja tal peab olema EU pass.

Rootsi sisenev täiskasvanud kass peab olema kiibitud ja tal peab olema europass. Kass peab olema marutaudi vastu vaktsineeritud. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva. Kui loom on taasvaktsineeritud marutaudi vastu väljaspool Euroopa Liitu, tuleb loomaarstilt hankida tervise sertifikaat. Kui loom reisib ilma omankuta, on vajalik omaniku sertifikaat.

Kassipoegi ei saa Rootsi viia ilma marutaudi-vastase vaktsineerimiseta. Marutaudi-vastane esmavaktsineerimine peab olema tehtud minimaalselt 12-nädala vanusele kassipojale. Kui marutaudi-vastane vaktsineerimine on tehtud nooremale kui 12-nädalasele kassipojale, tuleb vaktsineerimist korrata kui kassipoeg on saanud 12 nädala vanuseks. Peale 12 nädala vanuses või vanemana sooritatud matutaudi-vastast esmavaktsineerimist kohaldub 21-päevane ooteaeg. Kui loom reisib ilma omankuta, on vajalik omaniku sertifikaat. Kassipoeg peab olema kiibitud enne marutaudi süsti saamist ja tal peab olema EU pass.

Taani: täiskasvanud koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, tal peab olema sinine nn. Europass ja kehtivad vaktsineerimised. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva. Kui loom on taasvaktsineeritud marutaudi vastu väljaspool Euroopa Liitu, tuleb loomaarstilt hankida tervise sertifikaat. Kui loom reisib ilma omanikuta, on vajalik omaniku sertifikaat, mis sisaldab looma ID, EU passi nr ja omaniku ning looma transportiva inimese andmeid. Sertifikaadil on olemas blankett, mis on leitav siin: https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/default.aspx

Taani ei lubata siseneda pitbulli, Tosa Inu, Ameerika Staffordshire’i bullterjeri, Ameerika buldogi, Fila Brasileiro, Argentiina dogi, boerboeli, kangali, Kesk-Aasia lambakoera, Kaukaasia lambakoera, Lõuna-Vene lambakoera, tornjaki ja sarplaninaciga kui nimetatud tõugu koerad on omandatud peale 17.04.2010

Kutsikaid ei saa Taani viia ilma marutaudi-vastase vaktsineerimiseta. Marutaudi-vastane esmavaktsineerimine peab olema tehtud minimaalselt 12-nädala vanusele kutsikale. Kui marutaudi-vastane vaktsineerimine on tehtud nooremale kui 12-nädalasele kutsikale, tuleb vaktsineerimist korrata kui kutsikas on saanud 12 nädala vanuseks. Peale 12 nädala vanuses või vanemana sooritatud matutaudi-vastast esmavaktsineerimist kohaldub 21-päevane ooteaeg. Kui loom reisib ilma omanikuta, on vajalik omaniku sertifikaat. Kutsikas peab olema kiibitud enne marutaudi süsti saamist ja tal peab olema EU pass.

Taani sisenev täiskasvanud kass peab olema kiibitud ja tal peab olema europass. Kass peab olema marutaudi vastu vaktsineeritud. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva. Kui loom on taasvaktsineeritud marutaudi vastu väljaspool Euroopa Liitu, tuleb loomaarstilt hankida tervise sertifikaat. Kui loom reisib ilma omankuta, on vajalik omaniku sertifikaat.

Kassipoegi ei saa Taani viia ilma marutaudi-vastase vaktsineerimiseta. Marutaudi-vastane esmavaktsineerimine peab olema tehtud minimaalselt 12-nädala vanusele kassipojale. Kui marutaudi-vastane vaktsineerimine on tehtud nooremale kui 12-nädalasele kassipojale, tuleb vaktsineerimist korrata kui kassipoeg on saanud 12 nädala vanuseks. Peale 12 nädala vanuses või vanemana sooritatud marutaudi-vastast esmavaktsineerimist kohaldub 21-päevane ooteaeg. Kui loom reisib ilma omankuta, on vajalik omaniku sertifikaat. Kassipoeg peab olema kiibitud enne marutaudi süsti saamist ja tal peab olema EU pass.

Venemaa: kõik koerad ja kassid peavad olema kiibitud, neil peab olema europass ja kehtivad vaktsineerimised. Marutaudi-vastane vaktsineerimine peab olema tehtud mitte vähem kui 21 päeva enne piiri ületamist ja mitte ületama 12-kuulist tähtaega enne reisi lõppu. Kutsikate ja kassipoegade marutaudi-vastane vaktsineerimine ei tohi olla tehtud varem kui 12 nädala vanuses. Venemaale sisenemisel nõutakse veterinaarsertifikaati, mille on välja andnud ametlik veterinaarasutus, ehk veterinaarkeskus. Ühel sertifikaadil võib olla rohkem kui 1 sama omaniku loom. Veterinaarsertifikaadi saamiseks tuleb kohale minna maakondlikku veterinaarkeskusesse, võttes kaasa oma looma europassi, sertifikaadi väljastamine on tasuline. NB! Veterinaarkeskused töötavad ainult tööpäevadel. Maakondlike veterinaarkeskuste nimekirja, asukohad ja lahtiolekuajad leiate Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160

Läti ja Leedu: täiskasvanud koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, tal peab olema sinine nn. Europass ja kehtivad vaktsineerimised. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva.

Kutsikaid ei saa Lätti ja Leetu viia ilma marutaudi-vastase vaktsineerimiseta. Marutaudi-vastane esmavaktsineerimine peab olema tehtud minimaalselt 12-nädala vanusele kutsikale. Kui marutaudi-vastane vaktsineerimine on tehtud nooremale kui 12-nädalasele kutsikale, tuleb vaktsineerimist korrata kui kutsikas on saanud 12 nädala vanuseks. Peale 12 nädala vanuses või vanemana sooritatud matutaudi-vastast esmavaktsineerimist kohaldub 21-päevane ooteaeg. Kutsikas peab olema kiibitud enne marutaudi süsti saamist ja tal peab olema EU pass.

Lätti või Leetu sisenev täiskasvanud kass peab olema kiibitud ja tal peab olema europass. Kass peab olema marutaudi vastu vaktsineeritud. Marutaudi-vastane kordusvaktsineerimine ei tohi olla ületanud passis märgitud tähtaega. Kui see tähtaeg on ületatud, kohaldub 21-päevane ooteaeg peale süsti saamist. Marutaudi-vastase esmavaktsineerimise järel kohaldub ooteaeg 21 päeva.

Kassipoegi ei saa Lätti või Leetu viia ilma marutaudi-vastase vaktsineerimiseta. Marutaudi-vastane esmavaktsineerimine peab olema tehtud minimaalselt 12-nädala vanusele kassipojale. Kui marutaudi-vastane vaktsineerimine on tehtud nooremale kui 12-nädalasele kassipojale, tuleb vaktsineerimist korrata kui kassipoeg on saanud 12 nädala vanuseks. Peale 12 nädala vanuses või vanemana sooritatud marutaudi-vastast esmavaktsineerimist kohaldub 21-päevane ooteaeg. Kassipoeg peab olema kiibitud enne marutaudi süsti saamist ja tal peab olema EU pass.